WAAROM DONEREN

Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is. Met Stolpersteine voor de woonhuizen blijft de herinnering levend aan de mensen, die er eens woonden.
Deze uitspraak is van de Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn, 1947).

In onze gemeente woonden al sinds de 16e eeuw joden. Voor de Tweede Wereldoorlog was er een kleine joodse gemeenschap met een eigen synagoge in de Plakstraat. In 1953 is die helaas afgebroken. Een gevelsteen herinnert nog aan de plek waar de synagoge gevestigd was. Na de tweede wereldoorlog zijn er slechts enkele joden teruggekeerd uit de vernietigingskampen. Ons doel is om voor de joodse slachtoffers, maar ook voor de slachtoffers die vanwege ras, geloof of seksuele geaardheid door de nazi’s zijn omgebracht een blijvende herdenkingssteen te leggen. Ruim 75 gemeenten in Nederland gingen Sittard-Geleen al voor, waaronder Heerlen en Maastricht. Niets doen is geen optie. Wij rekenen op u als burger, bedrijf, school en (wijk)vereniging!

Een steen kost 120 euro. De kosten van het leggen en alle overige kosten die verband houden met de steen bedragen 80 euro. Daarmee komt het totale bedrag van een steen op 200 euro.  Om ons doel te bereiken hebben wij € 40.000,- nodig om ongeveer 200 steentjes voor de toenmalige woonhuizen te leggen. Wij hebben uw financiële steun daarvoor nodig. Als u zelf een steen wilt kopen kost dat, incl. leggen € 200. Kleinere donaties zijn uiteraard ook van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken op ons Rabobankrekeningnummer NL33 RABO 0179539671, BIC RABONL2U, onder vermelding van Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen. Wilt u voor onze administratie, ook uw naam en adres vermelden? Uw privacy is uiteraard gewaarborgd.

Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op via onderstaand formulier:

Contactformulier


 
graag invullen voor evt telefonisch contact


 
Rabobank is donateur van Stichting Stolpersteine Sittard-GeleenRabobank is donateur van Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen