Oscar Horn

Naam

Oscar Horn

OscarOscar Horn op 13-jarige leeftijd met achter hem zijn ouders, naast hem opa Horn en oma Rosenberg, en voor hem achterneefje Lutz Horn en zus Sientje, in 1935 bij zijn bar mitswa (bron: Voorbij maar niet vergeten: Sittard 1940-1945/Archief De Domijnen).

knipselDe bar mitswa van Oscar werd aangekondigd in NIW op 24 mei 1935 (bron: Delpher).

knipselSientje en Leopold Horn in 1929, knipsel uit de Collectie Veenhuijzen (bron: CBG; de samensteller van deze collectie knipte portretfoto's uit zogenaamde gezinstijdschriften).

 

Geboren

22 mei 1922 te Sittard

Gedeporteerd

11 november 1942 opgepakt en naar Westerbork gebracht; 20 november 1942 naar Auschwitz

Vermoord

28 februari 1943 te Auschwitz (fictieve datum)

Adres

Molenbeekstraat 12, Sittard

Familie

zoon van Alfred Horn en Eva Rosenberg; kleinzoon van Lehmann Rosenberg en Elle Rosenberg; broer van Leopold, Sientje en Rudolph Leopold Horn

Achtergrond

De familie Horn vestigde zich waarschijnlijk al eind 17de eeuw in Sittard, en nam haar familienaam Horn aan in 1808, toen Napoleon vaste familienamen voorschreef. Mogelijk woonde de familie Horn al in 1725 in het pand op de Molenbeekstraat waar toen de huissynagoge werd gevestigd.

Grootouders Leopold en Sientje Horn-Van Blijdensteijn waren getrouwd in 1879 en woonden op Kerkstraatje 3, later Rosmolenstraat 13 en Jubileumstraat 2. Oom Leo Horn woonde op Begijnenhofstraat 21 en verhuisde in 1928 met zijn gezin naar Amsterdam. Tante Henriette Horn bleef ongehuwd en woonde met haar ouders. Vader Alfred en moeder Evi waren in 1920 getrouwd en woonden op de Molenbeekstraat, waar Alfred zijn vaders slagerij had overgenomen. Alfred, bijgenaamd de ‘Lembkesschlechter’, was (evenals zijn ouders) een prominent lid van de Sittardse gemeenschap, actief onder meer bij de Landstorm, het Rode Kruis en in de Vastelaovend. Bekend is de carnavalsfoto waarop hij als stadsfiguur Zefke Mols was uitgedost.

Moeder Evi Horn-Rosenberg was de dochter van een veehandelaar uit Leer in Ostfriesland. Alfred en Evi kregen vier kinderen: Leopold (Paul) in 1921, Oscar in 1922, Sientje in 1926 en als nakomertje Rudolph in 1937. In juni 1929 vierden de grootouders Horn hun gouden huwelijk met een groot feest waaraan niet alleen de joodse gemeenschap deelnam, maar talloze andere plaatselijke verenigingen inclusief de burgemeester en raadsleden.

Op kleinere schaal vierden Paul en Oscar Horn hun bar mitswa's in 1934 en 1935. Bij laatstgenoemde is een familiefoto bewaard gebleven. Paul werd smid-bankwerker en Oscar slagersknecht en landbouwersknecht. Hij vertrok op 17 oktober naar Nuth om als slagersknecht bij slager (Fritz?) Bromet te gaan werken. Blijkbaar beviel dat niet heel goed; op 22 februari 1940 keerde hij terug naar zijn ouders, en daarna is hij waarschijnlijk als landbouwersknecht aan de slag gegaan.

Opa Leopold overleed in 1936 op de Jubileumstraat. Oma Sientje overleed in 1937 op Plakstraat 2a, waar zij en dochter Henriette met een dienstbode kort tevoren waren gaan wonen. Tante Henriette trok in februari 1938 bij het gezin Horn op de Molenbeekstraat in. In december 1938 ontvluchtten de grootouders uit Leer nazi-Duitsland en trokken eveneens bij het gezin in. Het mocht niet baten, want anderhalf jaar later waren de Duitsers hier.

De familie Horn wist nog verschoond te blijven van deportatie in augustus 1942, toen velen een oproep kregen om voor ‘werkverruiming’ naar Duitsland te vertrekken. Echter bij de razzia op 11 november 1942 werd het gezin alsnog opgepakt en weggevoerd. Alleen tante Henriette en de grootouders Rosenberg werden (nog) niet meegenomen. Alfred, Evi, Sientje en Rudolph van 5 jaar werden bij aankomst in Auschwitz-Birkenau op 23 november 1942 vermoord in de gaskamers. Paul en Oscar moesten als dwangarbeiders in Auschwitz aan het werk, tot ook zij enkele maanden later aan hun einde kwamen. De precieze datum en omstandigheden zijn onbekend.

Tante Henriette Horn overleed in Sittard op 23 maart 1943. Twee maanden later werden de grootouders Rosenberg in Sobibor vermoord. Oom Rudolf Rosenberg was in augustus 1939 naar Engeland ontsnapt, en oom Leo Horn en het grootste deel van zijn gezin overleefden in de onderduik. Neef Leo Horn jr. zou nog een bekende scheidsrechter worden.

Link

Digitaal Monument

Literatuur

-

Motief vervolging

joodse afkomst
 

groep 1935

De grote familiefoto bij de bar mitswa van Oscar op 1 juni 1935. Vooraan: Lutz Horn, Sientje Horn. Zittend: grootouders Sientje Horn-van Blijdensteijn, Leopold Horn, Elle Rosenberg-Rosenberg, Lehmann Rosenberg. Staand 1: ?????, Helene Horn-Gottschalk (moeder van Eef Horn), Henriette Wilhelmine Horn, Eva Horn-Rosenberg, Oscar Horn, Alfred Horn, Leopold Horn, vermoedelijk Rudolf Rosenberg. Staand 2: Sophia van Blijdestein-Kransberg, rabbi Nathan van Blijdestein, ?????, Pauline Horn-Windmüller, waarschijnlijk Leo Horn (vader van de scheidsrechter). Staand 3: vermoedelijk Edgar Horn (broer van de scheidsrechter), Eef Horn (bron: Voorbij maar niet vergeten: Sittard 1940-1945/Archief De Domijnen).