Jozef Zondervan

Naam

Jozef Zondervan

Geboren

20 oktober 1856 te Maastricht

Gedeporteerd

9 april 1943 naar Vught, via Westerbork op 27 april 1943 naar Sobibor

Vermoord

30 april 1943 te Sobibor

Adres

Brandstraat 9, Sittard

Familie

zoon van wijlen Benedikt Zondervan en Johanna Wolff; broer van onder meer Henri Zondervan en Regina Groonheim-Zondervan; oom van Benoit en Henri Zondervan; oudoom van Hermine Zondervan

Achtergrond

De familie Zondervan was afkomstig uit Amsterdam. De stamvader had zich rond 1818 in Beek gevestigd, de geboorteplaats van zijn echtgenote. Rond 1830 verhuisden ze naar Maastricht, waar de zonen Jonas en Benedikt als gezichtkundige (opticien) werkzaam werden. Jonas trouwde met een meisje Egger uit Sittard, en vestigde zich hier in 1855 als opticien. In 1881 overleed hij.
Benedikt Zondervan had vijf dochters en vier zonen, waaronder Herman, geboren in 1851, en Jozef, geboren in 1856. Herman trouwde in 1895 en vestigde zich toen als koopman en opticien op de Brandstraat in Sittard. Jozef bleef alleen en verdiende in Maastricht de kost als horlogemaker.

Op hoge leeftijd (hij was 84 jaar) trok Jozef in bij Hermans oudste zoon Benoit in Sittard, die evenals zijn vader opticien was. Benoits ouders waren overleden, en hij woonde boven zijn zaak op de Brandstraat met echtgenote Estella en hun tienjarige dochter Hermien. Het was januari 1941.

In augustus 1942 werd Benoits broer Henri met zijn gezin gedeporteerd, en in november van dat jaar Jos Hertz, de broer van Estella.
Benoit, Estella, dochter Hermien en oom Jozef waren begin april 1943 aan de beurt, toen de laatste grote deportatie uit Limburg plaatsvond. Ook Estella's moeder werd toen weggevoerd. Via Vught en Westerbork werd Jozef binnen enkele weken naar Sobibor gebracht om bij aankomst vermoord te worden.
Estella's moeder, Estella en Hermien volgden niet veel later, terwijl neef Benoit vanwege zijn technische vaardigheden in Vught bij het zogenaamde Philips Kommando terecht kwam. In maart 1944 werd hij eveneens naar het oosten gedeporteerd, waar hij uiteindelijk bezweek in april 1945.

Link

Digitaal Monument

Literatuur

-

Motief vervolging

joodse afkomst