Hans Erich Levy

Naam

Hans Erich Levy

Hotel Riche

Geleen
Het toenmalige begin van de Rijksweg Zuid, met hotel Riche als huisnummers 1-5. De twee echtparen Levy woonden vanaf 1938 op nrs. 7 en 9, het pand met het spitse dak (bron: HV Geleen).

Rijksweg Geleen
Rijksweg Centrum (vroeger Zuid) nr. 50 (toen 40), het eerste adres van het echtpaar Levy-Goldschmidt in Geleen, waar in 1940 de Kapé werd gevestigd (bron: Google Streetview, augustus 2016).

Makassarstraat 15bis
Makassarstraat 15bis te Utrecht (bron: Oozo.nl).

KvK

KvK

Berichten Kamer van Koophandel in Limburgsch Dagblad 6 dec. 1937 en 17 aug. 1938).

 

Geboren

22 maart 1911 te Düsseldorf (D)

Gedeporteerd

25 augustus 1942 naar Westerbork, 7 september 1943 naar Auschwitz

Vermoord

31 maart 1944 te Polen (fictieve datum)

Adres

Rijksweg Zuid (nu Centrum) 7, Geleen (gesloopt)

Familie

zoon van Arnold Levy en Rosalie Harf; echtgenoot van Irene Goldschmidt

Achtergrond

Afgezien van zijn ouders is er over de familie of voorgeschiedenis van Hans Erich Levy nog vrijwel niets bekend. Hij zal al verloofd zijn geweest met Irene Goldschmidt toen hij op 1 mei 1936 vanuit zijn geboortestad op Makassarstraat 15bis in Utrecht werd ingeschreven, samen met Hubert Goldschmidt, Irene's broer. Immers al op 24 juni van dat jaar trouwden ze te Utrecht. Irene, die kort daarvoor met een deel van haar familie in Geleen was neergestreken, ging nu bij haar broer en echtgenoot wonen. Eind augustus 1936 trokken ook de ouders van Hans bij hen in, en begin oktober kwam daarbij nog Irene's zus Alma Markus-Goldschmidt, die van haar man was gescheiden.

Het was daarmee vol geworden op Makassarstraat 15bis (een vier-kamer woning), maar allen vertrokken uiteindelijk naar Geleen. Alma Goldschmidt ging begin januari 1937 naar Markt 22 in Geleen waar haar ouders woonden. Ook Hans Levy stond daar in februari 1937 enkele weken ingeschreven, waarschijnlijk om zijn aanstaande verhuizing naar Geleen te regelen, en ging toen terug naar Utrecht. In april 1937 verhuisde het jonge echtpaar Levy-Goldschmidt naar Geleen op Rijksweg Zuid 40, terwijl Hans' ouders naar een ander adres in Utrecht verkasten. Hubert Goldschmidt vertrok als laatste, eerst naar andere adressen in Utrecht en uiteindelijk op 30 augustus 1937 naar zijn ouders in Geleen.

Hans Erich Levy had vanaf 1 mei 1937 op de Rijksweg Zuid een winkel en handel in manufacturen, onder de handelsnaam "H. Levy". Zijn ouders kwamen tenslotte in april 1938 ook in Geleen wonen en vestigden zich op Rijksweg Zuid 9. In juli 1938 kwamen Hans en Irene naast hen wonen op nr. 7; hun winkel verhuisde mee. Arnold Levy was aanvankelijk ook koopman van beroep en heeft wellicht nog geholpen in de zaak van zijn zoon.

Irene's zus Elise en haar gezin emigreerden waarschijnlijk nog voor de Duitse inval naar Amerika, en in 1941 slaagden Alma en Hubert Goldschmidt er in naar Toulouse te ontsnappen. Hans en Irene en hun ouders bleven in Geleen achter.

Hans werd door de bezetter gedwongen zijn zaak te sluiten en te laten liquideren. Hij tekende met pijn in het hart de akte, maar maakte de formele opheffing per 1 november 1942 niet meer mee. Hij en Irene moesten zich namelijk op 25 augustus melden voor 'tewerkstelling in Duitsland'. Ze verbleven eerst nog een jaar in Kamp Westerbork, voor ze op 7 september 1943 op transport werden gezet naar Auschwitz. Ook daar hebben ze nog een tijdje weten te overleven met het verrichten van dwangarbeid.

Vanwege hun hoge leeftijd waren de ouders van Hans en Irene in augustus 1942 niet opgeroepen. Irene's ouders werden echter dakloos na het bombardement van 5 oktober 1942, waarbij het pand Groenstraat 7 onbewoonbaar raakte. Ze werden toen ondergebracht in de woning van Irene en Hans op de Rijksweg. Begin april 1943 werden de ouders van Hans en de vader van Irene samen met de overige achterblijvers naar kamp Vught gebracht, en een maand later via Westerbork gedeporteerd naar Sobibor, waar ze bij aankomst werden vergast. Irenes moeder bleef dit lot bespaard. Zij was in april 1943 niet naar Vught gebracht, maar met een ziekenwagen naar Maastricht vervoerd, waar ze begin oktober 1943 overleed op 74-jarige leeftijd, waarschijnlijk in het ziekenhuis.

Irene Levy-Goldschmidt overleed in Auschwitz op een onbekende datum. Hans Erich Levy overleed waarschijnlijk eind 1943 of begin 1944 in één van de werkkampen in Polen. Het echtpaar had geen kinderen.

Alleen van Irene's zus Elise en diens gezin is zeker dat ze overleefd hebben. Zij konden ontkomen naar de Verenigde Staten, waar nu nog kleinkinderen wonen.

Link

Digitaal Monument

Literatuur

De vergeten joden van Geleen 1920-1950

Motief vervolging

joodse afkomst